1.1  Vi samlar in information som kan hjälpa oss att förbättra våra webbplatser. Viss information ber vi dig direkt om medan annan information samlas in automatiskt. All information som samlas in automatiskt lagras i samlad form och kan inte användas för att identifiera dig som specifik individ. Ibland ber vi dig om information som kan vara personligt identifierbar och privat. 

På grund av detta kan den information som vi samlar in delas in i två huvudkategorier:

        a)   Samlad statistik över besökare

        b)   Personligt identifierbar information

Vi länkar inte samlad statistik över besökare med personligt identifierbar information.

Samlad statistik över besökare

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in allmän information om din dator och dess plats samt, om tillämpligt, den webbplats du kom från. Denna information används endast i samlad form och kan inte användas för att identifiera dig som individ.  Vi använder den samlade informationen för ändamålet att samla statistik över och analysera besökstrafiken på vår hemsida, t.ex. var våra besökare kommer ifrån, vilka sidor som besöks på hemsidan och var mest tid spenderas på hemsidan, i syfte att underhålla och förbättra hemsidans funktioner och användarupplevelse. Behandlingen av den samlade informationen sker på basis av vårt berättigade intresse av att samla underlag för att underhålla och förbättra funktionaliteten på hemsidan. Insamling av information med användning av cookies sker med stöd av ditt samtycke med undantag för sådan användning som är strikt nödvändig för att du ska kunna använda hemsidan på ändamålsenligt sätt. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy genom att klicka på ”Cookie inställningar” 

Information som vi samlar in automatiskt:

 • Stöd från förstapartscookies (oavsett om du tillåter oss att placera en cookie på din dator)
 • Besökar-ID (tillhandahålls av en cookie som vi placerar på din dator när det är möjligt)
 • Referent (dvs. var du kom ifrån, t.ex. google.com)
 • Datum och tid för besöket
 • Regionala inställningar och språkinställningar (för att fastställa vilket land du befinner dig i)
 • Operativsystem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android etc.)
 • Webbläsare och webbläsarversion (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari osv.)
 • Skärmupplösning (1280 x 1024, 1024 x 768, osv.)
 • Stöd för Javascript
 • Stöd för Java
 • IP-adress (datoradress på internet)
 • Titeln på den sida du visar
 • URL för sidan du visar

Personligt identifierbar information

Ibland måste vi samla in mer personuppgifter om dig. Vissa områden/delar av vår webbplats kan kräva att du registrerar dig för att logga in. Vi kan be dig om information som din ålder och ditt yrke för att bättre förstå syftet med ditt besök och för att förbättra din besöksupplevelse.

Varje gång vi ber dig om personligt identifierbar information som kan användas för att identifiera dig som individ kommer vi alltid att ge en förklaring till varför vi samlar in informationen, på vilken laglig grund vi behandlar informationen, hur vi samlar in den, hur vi lagrar den och hur vi planerar att behandla och använda den.

2.1 Vi kommer endast att samla in och lagra personligt identifierbar information i det syfte som anges under insamlingsprocessen. När vi avslutar behandlingen av dina uppgifter för det angivna syftet kommer vi att radera och förstöra dem för att skydda din integritet.

3.1  På den här webbplatsen samlar vi inte in eller lagrar känsliga personuppgifter relaterade till din hälsa, etniska tillhörighet, religiösa övertygelser eller politiska övertygelser osv. I de sällsynta fall där vi samlar in andra känsliga uppgifter kommer vi att göra det i strikt efterlevnad av lokala dataskyddslagar.

4.1  Det är viktigt att skydda barns integritet. Novo Nordisk avser inte att samla in personligt identifierbar information från barn (ett barn definieras som under 18 år) utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Barn ska INTE skicka in personligt identifierbar information till Novo Nordisk utan uttryckligt tillstånd från sin förälder eller vårdnadshavare.

Där så är lämpligt kommer vi att instruera barn att inte skicka in sina personuppgifter. Om ditt barn har skickat in personuppgifter och du vill begära att denna information tas bort ska du kontakta PRIVACY-NNSE@novonordisk.com.

5.1  Personuppgifter samlas in på denna webbplats endast i den utsträckning som krävs. Under inga omständigheter kommer insamlade uppgifter av någon anledning att säljas till tredje part.

6.1   Alla personuppgifter som vi samlar in kan överföras internationellt inom Novo Nordisks globala organisation. Vi har interna policyer på plats för att säkerställa en adekvat skyddsnivå oavsett var på Novo Nordisk dina uppgifter finns. 

Läs mer om vårt skydd av personuppgifter

7.1  Vi kommer aldrig att överföra eller sälja personligt identifierbar information om våra besökare till tredje part

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till personer som behöver sådan åtkomst för de ändamål som beskrivs i 1 och 2 ovan. Dina personuppgifter kan därmed komma att delas med våra kontrakterade tjänsteleverantörer, bolag inom vår koncern och rådgivare. För att uppfylla lagliga skyldigheter, för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Novo Nordisk, dess anställda och andra, eller om vi säljer eller avvecklar någon del av verksamhet eller tillgångar, kan personuppgifter komma att delas. Sådan delning kommer att ske i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

8.1  Enligt dataskyddsreglerna har du följande rättigheter. För att utöva dessa rättigheter, kontakta Novo Nordisk på PRIVACY-NNSE@novonordisk.com.

 • Du kan få en översikt över vilka personuppgifter vi har om dig;
 • Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format;
 • Du kan få en uppdatering eller korrigering av dina personuppgifter;
 • Du kan få dina personuppgifter raderade eller förstörda;  
 • Du kan få oss att stoppa eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter; 
 • Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Ditt återtagande kommer inte att påverka lagligheten för behandlingen som utförs innan du drog tillbaka ditt samtycke;
 • Du kan skicka in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till en dataskyddsmyndighet. 

Enligt gällande lag kan det finnas begränsningar för dessa rättigheter beroende på de specifika omständigheterna för behandlingsaktiviteten. 

Kontakta oss via e-post med frågor eller förfrågningar om dessa rättigheter.

9.1  Du kan lära dig mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy, se  ”Cookie inställningar”

Informationssyften

Innehållet som presenteras på Novo Nordisk webbplats presenteras endast i informationssyfte. Webbplatsen ger dig inte råd eller rekommendationer av något slag och ska inte ligga till grund för något beslut eller någon åtgärd. Du uppmanas att rådfråga professionella rådgivare inom lämpligt område avseende tillämpligheten av en viss aspekt av innehållet. I synnerhet utgör ingenting på denna webbplats en inbjudan eller erbjudande om att investera eller handla med Novo Nordisk värdepapper. Dessutom innehåller webbplatsen utvald information om sjukdomar och deras behandling. Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning. Denna information ersätter inte råd från sjukvårdspersonal. Om du har eller misstänker att du har hälsoproblem bör du kontakta din allmänläkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

Information tillhandahålls ”i befintligt skick”

Informationen på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” och Novo Nordisk lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Novo Nordisk lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag avseende fullständigheten, noggrannheten, lägligheten, tillgängligheten, funktionaliteten och efterlevnaden av tillämpliga lagar. Genom att använda denna webbplats accepterar du risken att informationen kan vara ofullständig eller felaktig eller kanske inte uppfyller dina behov eller krav.

Friskrivning från ansvar

Varken Novo Nordisk eller våra innehållsleverantörer ansvarar för eventuella skador som uppstår på grund av din åtkomst till, eller oförmåga att få åtkomst till, denna webbplats eller från din tillit till någon information som tillhandahålls häri. Novo Nordisk frånsäger sig allt ansvar för direkta, indirekta, oförutsedda skador, följdskador, straffskadestånd och särskilda eller andra skador, förlorade möjligheter, förlorad vinst eller annan förlust eller skada av något slag. Denna begränsning inkluderar skador eller virus som kan påverka din datorutrustning.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Novo Nordisk. Observera att vi inte ansvarar för eller har kontroll över dessa webbplatsers integritetspolicyer. Detta integritetsmeddelande gäller endast information som samlas in på denna webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser integritetsmeddelandena på varje webbplats som du besöker som samlar in personligt identifierbar information.

Webbplatser som länkar till oss

Novo Nordisk stödjer inte webbplatser som länkar till Novo Nordisks webbplatser. Novo Nordisk ansvarar inte för innehåll på dessa webbplatser eller för kontroll över information som användare kan välja att tillhandahålla till dessa webbplatser.

Ändringar

Novo Nordisk förbehåller sig rätten att ändra, modifiera, ersätta eller ta bort innehåll i, begränsa åtkomsten till eller avbryta distributionen av denna webbplats när som helst och efter eget gottfinnande.

Upphovsrätt och användning av innehåll

Innehållet på denna webbplats tillhör Novo Nordisk och skyddas av upphovsrättslagar. Varumärken, servicemärken, varunamn, logotyper och produkter som visas på denna webbplats skyddas över hela världen och dessa får inte användas i något syfte utan föregående skriftligt medgivande från Novo Nordisk. Du är välkommen att ladda ned innehållet på denna webbplats, dock endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Ingen modifiering eller ytterligare reproduktion av innehållet är tillåtet. Innehållet får i övrigt inte kopieras eller användas på något annat sätt.

Användning av frågor och kommentarer

Alla frågor, kommentarer, förslag eller annan kommunikation, inklusive eventuella idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller sakkunskap som du kan vidarebefordra till denna webbplats eller på annat sätt till Novo Nordisk, elektroniskt eller på annat sätt, lämnas på icke-konfidentiell basis och kommer att bli egendom tillhörande Novo Nordisk, som Novo Nordisk utan begränsning kan använda på alla sätt och för alla ändamål, inklusive utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor eller tjänster.

Gällande lag

Din åtkomst och användning av denna webbplats och innehållet häri ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

11.1 Om du har några frågor om denna sekretess, cookies och juridisk ansvarsfriskrivning, om du vill få insikt i de personuppgifter som lagras om dig, eller om du har några funderingar kring Novo Nordisks användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss via PRIVACY-NNSE@novonordisk.com.

 Privacy policy version 2.0_25.mar.2020