Businessman holding in hands with global connection concept. Energy saving concept, Elements of this image furnished by NASA

ARTIKEL

Obesitas är klassat som en sjukdom

Världshälsoorganisationenen (WHO) och EUkommissionen klassar obesitas som en kronisk sjukdom. En kronisk men hanterbar sjukdom som inte bara påverkas av våra gener utan även av den moderna miljö vi lever i.

 

Obesitas är varken inbillad eller osynlig. Personer som lever med obesitas påminns om det varje dag. I kollektivtrafiken, klädbutiker, parker och i hemmet. Men storleken är den minst viktiga aspekten av obesitas. De viktigaste aspekterna är de som vi inte kan se.

 

Nytt hopp för bättre hälsa

 

Den goda nyheten är att obesitas är en hanterbar sjukdom. Personer som lever med den kan förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande. Faktum är att en viktminskning på endast fem procent är tillräckligt för att minska risken för vissa viktrelaterade hälsoproblem, som till exempel högt blodtryck.

 

Men det finns inga snabba lösningar för att kontrollera vikten. För att gå ner i vikt och behålla den behöver personer med obesitas kontinuerlig behandling. Därför är det viktigt att betrakta obesitas som en sjukdom och behandla den med de senaste vetenskapliga rönen.

 

Ingen universallösning

 

Även om många med obesitas har mycket gemensamt med varandra behöver de individuella behandlingsplaner. Vi har alla olika gener, hälsa, livserfarenhet, personlighet och miljöer som påverkar oss, och vi motiveras inte alltid av samma mål. En personlig behandlingsplan kommer förmodligen att kräva en kombination av olika behandlingar för att tillgodose olika individers behov.

 

Fler vårdgivare förstår vad som krävs

 

Fler och fler vårdgivare förstår komplexiteten kring obesitas och lär sig hur de kan hjälpa. Utbudet av behandlingsalternativ växer och uppdateras ständigt. Idag omfattar det beteendeterapi, måltidsersättningar, lågenergidieter, läkemedel mot obesitas och magsäcksoperation. Vårdgivare tittar även på andra faktorer än det man äter och hur mycket man rör sig. Modern hantering av obesitas involverar mönster i humör, sömn, stress och fysisk aktivitet. Men också en förståelse för individuella ätmönster, alltså hur, när och varför någon äter som den gör.

 • Burki T. Lancet Diabetes Endocrinol. European Commission classifies obesity as a chronic disease. 2021;9(6).
 • Royal College of Physicians. Obesity should be recognized as a disease. Council Paper 2018.
 • European Medicines Agency. Draft Guideline on clinical evaluation of medicinal products used in weight control 2014.
 • Food and Drug Administration. Guidance for Industry Developing Products for Weight Management 2007.
 • Heuer CA, McClure KJ & Puhl RM. Obesity Stigma in Online News: A Visual Content Analysis. Journal of Health Communication 2001; 16:976–987.
 • Guh et al. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: A systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2009, 9:88.
 • Luppino et al. Depression and obesity: A meta-analysis of community-based studies. Arch Gen Psychiatry 2010; 67:220–9.
 • Sumithran P & Proietto J. The defence of body weight: a physiological basis for weight regain after weight loss. Clinical Science 2013; 124:231-241.
 • National Institutes of Health (Nationella hälsodepartementet). Clinical Guidelines On The Identification, Evaluation, And Treatment Of Overweight And Obesity In Adults 1988.
 • Rand K et al. It is not the diet; it is the mental part we need help with. A multilevel analysis of psychological, emotional, and social well-being in obesity. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2017; 12:1-14.
 • Yumuk V et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8:402-424.
 • Warkentin et al. The effect of weight loss on health‐related quality of life: systematic review and meta‐analysis of randomized trials. Obes Rev 2014; 15:169–82.
 • Berthoud H, Münzberg H, & Morrison, CD. Blaming the brain for obesity. Gastroenterology 2017; 152(7):1728-1738.
 • Astrup A. Dietary treatment of overweight and obesity. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018: 309-321.
 • Caterson ID et al. Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab 2019; 21(8): 1914-1924.


 

Ladda ner vår patientbroschyr


Vill du ha snabba svar på viktiga frågor om obesitas? 

I den här broschyren har vi samlat allt som är bra att veta om sjukdomen och när det är dags att söka hjälp.