Vad beror obesitas på?

Obesitas, eller fetma som det också kallas, kan bero på flera faktorer. Risken att gå upp i vikt påverkas bland annat av det genetiska arv man bär med sig, hur ens levnadsvanor ser ut och den miljö vi lever i.

En annan aspekt av sjukdomen är att hormoner styr hur mycket en person äter. Vid obesitas rubbar aptitsignalerna i kroppen hunger- och mättnadskänslan. Efter en viktminskning ökar nivåerna av hungerhormonet ghrelin, medan nivåerna av mättnadshormon minskar, exempelvis leptin. Förändringarna leder till en ihållande ökning av hunger och minskad mättnad. Dessutom minskar kroppens egen energiförbrukning, vilket gör att färre kalorier förbränns.

Ärftlighet har också betydelse för risken att utveckla obesitas. Vissa ärver gener som gör att kroppen enklare lagrar fett. Gener kan också påverka hur mycket mat man äter, hur man reagerar på mättnadskänslan och hur mycket energi kroppen behöver för att driva sina grundläggande funktioner.

Läs mer om genetik

Obesitas handlar inte bara om hur mycket man äter eller rör på sig. Även andra vanor i vardagen har betydelse. Stress och brist på sömn kan också bidra till att man går upp vikt. Detta kan påverka hälsan och öka risken för att utveckla obesitas.

Att känna sig stressad under en längre tid kan förändra aptiten. När vi blir stressade bildar kroppen mer av stresshormonet kortisol, som i förlängningen kan öka risken att gå upp i vikt.

Läs mer om stress och vikt

Idag vet vi att risken att gå upp i vikt ökar desto mindre en person sover. När vi sover frigörs hormoner som hjälper oss att kontrollera vår aptit. När vi däremot sover för lite kan hungerhormonet ghrelin öka, vars uppgift är att säga till hjärnan att det är dags att äta.

Läs mer om sömn och vikt

I vårt moderna samhälle finns flera faktorer som kan öka risken att gå upp i vikt. Vi rör oss mindre och arbetar mer stillasittande. Utbudet av snabbmat, läsk och godis ökar och vi dricker mer alkohol än tidigare.  Att obesitas blir allt vanligare är inte ett resultat av plötslig förlust av viljestyrka, utan kan istället förklaras som en naturlig reaktion på att vi lever i en miljö som har förändrats snabbare än vad människan har hunnit anpassa sig.

Dessa faktorer gör det tydligt hur svårt det är för den som lever med obesitas att kontrollera sin vikt på egen hand. Vill du förbättra din hälsa? Då är första steget att få en personlig behandlingsplan via vården. 

Läs mer om hur samhället påverkar vår vikt

9 frågor som kan ge en tydligare bild av vilken hjälp du kan få

  • Hebebrand J, Hinney A, Knoll N, Volckmar AL, Scherag A. Molecular genetic aspects of weight regulation. Dtsch Arztebl Int. 2013;110(19):338-344.
  • Bray GA, Kim KK, Wilding JPH. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obes Rev. 2017;18(7):715-723.
  • Hall KD, Kahan S. Maintenance of Lost Weight and Long-Term Management of Obesity. Med Clin N Am. 2018;102:183–197.
  • Vårdguiden 1177, Obesitas – Fetma och övervikt hos vuxna. https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hormoner/obesitas--fetma-och-overvikt/obesitas--fetma-och-overvikt-hos-vuxna/ [besökt april 2024]
  • Guyenet S. The hungry brain. Outsmarting the instincts that make us overeat. New York: Flatiron 2017.
  • Farooqi IS. Genetics of Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 64-74.
  • Chao A, Grilo CM, White MA & Sinha R. Food cravings mediate the relationship between chronic stress and body mass index. Journal of Health Psychology 2015; 20(6):721-729.
  • Ong J, Chirinos D & Yap B. Relationship Between Sleep Health and Your Weight: https://www.obesityaction.org/oac-videos/sweet-dreams-the-relationship-between-sleep-health-and-your-weight/ [besökt april 2024]

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.
Alt

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.