Young caucasian female overweight runner checking smart watch.

OBESITAS

Vad är obesitas?

Obesitas är en komplex sjukdom. Många som lever med obesitas tror att de ska kunna hantera sin vikt på egen hand, men riktigt så enkelt är det inte. Precis som med andra kroniska sjukdomar behövs kunskap om hur ens tillstånd påverkar kroppen – och hjälp för att veta vad som kan göras åt det.

 

För många kommer vändpunkten först när man får hjälp av en läkare. Och patienten har, även här i likhet med andra kroniska sjukdomar, rätt att träffa vårdpersonal som är insatta i frågan och förstår sjukdomen. Prata med en vårdcentral om vilken hjälp du kan få.

1 miljon vuxna


och 150.000 barn i Sverige har obesitas

Obesitas beror på flera olika faktorer. Det finns dels en fysiologisk aspekt av sjukdomen där hormoner styr hur mycket en person äter. Men faktorer som miljö och livsstil kan också orsaka att man går upp i vikt.

När vi går ner i vikt förändras hormonnivåerna i kroppen. Flera studier har visat att viktminskning på grund av diet är förknippad med hormonella förändringar som främjar en viktuppgång. Efter en viktminskning ökar nivåerna av hungerhormoner samtidigt som nivåerna av mättnadshormoner minskar. Dessa förändringar leder till en ihållande ökning av hungern, minskad mättnad och att färre kalorier förbränns.

För personer med obesitas kommer kroppen försöka återgå till sin tidigare vikt i minst 12 månader efter viktnedgång. Det är förmodligen en del av anledningen till att 8 av 10 personer går upp i vikt igen på lång sikt.

Till skillnad från övervikt är obesitas klassad som en kronisk sjukdom. Inom vården definieras obesitas av ett BMI på 30 eller högre. Det finns tre olika kategorier av sjukdomen, som baseras på hur högt ens BMI är. BMI är en uppskattning och tar inte hänsyn till ålder, etnicitet, kön eller kroppssammansättning.

HOBS är en ideell patientförening som jobbar med frågor som rör övervikt och obesitas. Hit kan man vända sig för att få stöd från personer i en liknande situation eller själv engagera sig i det pågående arbetet. På deras webbplats hobs.se hittar du med information om vad ett medlemskap i en patientförening kan innebära.

  • Folkhälsomyndigheten, Villkor och levnadsvanor, Fysisk aktivitet och matvanor, Övervikt och fetma. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-ochmatvanor/overvikt-och-fetma/ [besökt maj 2021]
  • Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. N Engl J Med. 2011;365(17):1597–1604.
  • Hebebrand J, Hinney A, Knoll N et al. Molecular genetic aspects of weight regulation. Dtsch Arztebl Int. 2013;110(19):338–344.
  • Schwartz MW, Seeley RJ, Zeltser LM et al. Obesity pathogenesis: an Endocrine Society Scientific Statement. Endocr Rev. 2017;38(4):267–296.
  • Bray GA, Kim KK, Wilding JPH. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obes Rev. 2017;18(7):715–723.
  • Hall KD, Kahan S. Maintenance of Lost Weight and Long-Term Management of Obesity. Med Clin N Am. 2018;102:183–197.
  • Lam YY, Ravussin E. Analysis of energy metabolism in humans: a review of methodologies. Mol Metab. 2016;5(11):1057–1071.
  • Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation. 2014;24(129):102–138.
  • World Health Organization. Body mass index – BMI: http://.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [Accessed July 2019].


 

Ladda ner vår patientbroschyr


Vill du ha snabba svar på viktiga frågor om obesitas? 

I den här broschyren har vi samlat allt som är bra att veta om sjukdomen och när det är dags att söka hjälp.