Att känna sig stressad under en längre tid kan förändra aptiten. Det kan i förlängningen öka risken att utveckla obesitas. Att lära sig att hantera stress kan därför hjälpa till att kontrollera vikten.

2022 visade en global Gallup-undersökning hur vanligt det är att känna sig stressad. Hela 40 procent av de svarande från 142 länder sa att de känner sig stressade under en stor del av dagen. Stress kan ofta vara kortvarig. Som till exempel att oroa sig över en kommande deadline, något som kan stimulera oss på ett positivt sätt. Men för den som känner sig stressad under en längre tid är det farligt för hälsan. Den som är långvarigt stressad sover inte lika bra och rör sig inte heller lika mycket. Även våra matvanor förändras och vi söker oss till mer ohälsosam mat. Dessa reaktioner på stress kan riskera att vi hamnar i riskzonen för att utveckla obesitas.

Stress är en del av kroppens flykt- och kamprespons som har hjälpt oss att överleva farliga situationer i tusentals år. Och normalt sett upplever vi den under korta perioder. Men att känna sig stressad under en stor del av dagen leder till att kroppens försvar ständigt är aktiverat.

När detta händer ökas nivåerna av kortisol, ett av de viktigaste hormonerna som är medverkar i den biologiska stressen. En av effekterna av förhöjda kortisolnivåer är ökad aptit. Därför kommer den som känner sig ständigt stressad sannolikt äta mer mat.

Och den mat man väljer när man känner sig stressad är inte vilken mat som helst. Forskning har visat att vi då dras till energirik mat. Detta kan bero på att sådana livsmedel kan hjälpa oss att känna en stresslindring. Det är därför det många gånger kallas ”tröstätande”.

Så stress gör inte bara att man vill äta mer, utan förändrar även vilken typ av mat man äter. Det kan ses som en förklaring till varför personer som lever med obesitas tenderar att ha högre kortisolnivåer än normalt. Stress innebär också att man riskerar att sova sämre, dricka mer alkohol och röra sig mindre. Allt sammantaget ökar risken för obesitas.

”Vi oroar oss för möten, för att börja ett nytt jobb, relationer eller kanske om framtiden. Det är svårt att kontrollera vad som kommer att hända i framtiden. Men man kan kontrollera hur man reagerar på stress.”

– Health & Medicine: With mindfulness, life’s in the moment (The Harvard Gazette).

  • Gallup. Gallup Global Emotions 2023.
  • American Psycological Association. Stress effects on the body: https://www.apa.org/topics/stress/body [besökt april 2024]
  • Stults-Kolehmainen MA & Sinha R. The Effects of Stress on Physical Activity and Exercise. Sports Medicine 2014; 44:81-121.
  • Zellner DA et al. Food selection changes under stress. Physiology and Behavior 2006; 87(5):789-793.
  • Valk ES, Savas M & Rossum E. Stress and Obesity: Are There More Susceptible Individuals?Current Obesity Reports 2018; 7:193–203.
  • Forman E & Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based Behavioral Approach - Treatments That Work (Workbook Ed.). New York: Oxford University Press 2016.
  • Harvard Mental Health Letter. Why stress causes people to overeat. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/why-stress-causes-people-to-overeat [Besökt april 2024].

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.
Alt

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.