Det kan vara svårt att starta ett samtal om obesitas, även med sin läkare. Dessa nio frågor kan göra det enklare att inleda en dialog och ge en tydligare bild av hur vikthantering kan behandlas.

1. Jag vill gå ner i vikt. Kan vi boka en tid så att jag kan få hjälp att göra en behandlingsplan?

Att utveckla en effektiv behandlingsplan tar tid. De som söker vård för obesitas behöver ett möte med avsatt tid för ett samtal om just den personens viktproblem och mål inför framtiden.

2. Vilken typ av behandling skulle du rekommendera till mig och varför?

Eftersom det inte finns en metod som fungerar för alla är detta en viktig fråga. Allt från tester, provtagningar och behandlingar kan variera beroende på individens förutsättningar. Olika omständigheter, hälsoproblem eller tidigare behandlingar spelar också roll.

3. Kan du hjälpa mig så att jag får prata med en expert på obesitas?

Ingen kan förvänta sig att den allmänläkare de möter är expert på allt. Däremot kan det förväntas att allmänläkare vid behov remitterar vidare till en specialist inom sjukdomsområdet.

4. Vilken annan behandling bör jag överväga och varför?

En specialist på obesitas kommer att erbjuda ett antal olika behandlingar, ibland i kombination. Målet är att välja de behandlingar som bäst tar itu med anledningarna till varje individs viktökning, såsom biologi, psykologi och just den personens beteende. Vissa alternativ kan inkludera hälsosam mat, ökad fysisk aktivitet, medicinering mot obesitas eller bariatrisk kirurgi. Den optimala behandlingen innefattar ett strukturerat samarbete med en sjuksköterska, dietist, fysioterapeut och beteendespecialist.

5. Hur många av dina patienter uppnår och behåller sin målvikt?

Den här frågan ger svar på två saker: hur effektiv just den specifika läkarens metod att behandla obesitas är och vilka möjligheter de har att följa upp sina patienter under behandlingen. Detta är viktigt eftersom man som patient behöver en läkare som engagerar sig i en långsiktig behandling.

6. Vad ser du som realistiska mål och hur kommer jag att få stöd för att uppnå dem?

En läkare behöver hjälpa sin patient med att identifiera meningsfulla och realistiska mål. Men det är lika viktigt att få stöd under processen. Ett vårdteam kan inkludera ett antal olika specialister. Dietister, psykologer, sjuksköterskor och fysioterapeuter kan alla vara till hjälp, beroende på vårdtagarens situation.

7. Hur frekventa kommer mina besök att vara?

Ju oftare man träffar sin vårdgivare, desto bättre. Besöken kan handla om att få stöd och för att justera behandlingen efter behov. Men det är kanske inte alltid en läkare man träffar. Besök hos samtliga i vårdteamet eller hos en stödgrupp är också värdefullt för patienten.

8. Vad händer om planen inte fungerar?

Obesitas är en komplex kronisk sjukdom. För att behandla obesitas framgångsrikt behövs en individuell behandlingsplan som anpassas för varje individs specifika behov. Den här planen bör omfatta realistiska mål, regelbundna utvärderingar och ett detaljerat program som man enkelt kan följa. Beroende på patientens framsteg kan behandlingsplanen behöva ändras eller finjusteras. Varje individ måste veta att just den personens läkare har mer än ett tillvägagångssätt eller verktyg för att behandlingen ska lyckas.

9. Vill du samarbeta med mig?

Det kan verka som en mycket direkt fråga, men det är viktigt att varje patient känner att man är i goda händer. Vid en behandling mot obesitas är det viktigt att ha en förtroendefull och ärlig dialog med sin vårdgivare.