Obesitas, eller fetma som det också kallas, kan behandlas på flera olika sätt. Behandlingarna kan se olika ut beroende på var i sjukdomen man befinner sig. Livsstilsförändringar utgör grunden för att gå ner i vikt och kontrollera att den inte ökar igen. Om det inte är tillräckligt kan tillägg av medicinsk behandling eller magsäcksoperation övervägas.

Obesitas är en komplex sjukdom med många orsaker. Det finns därför inte en metod som fungerar för alla. Vårdpersonal kan hjälpa till att ta fram en individuellt anpassad vikthanteringsplan. Planen ska både stötta viktnedgång och förhindra att vikten ökar igen.

Här listar vi några behandlingar som kan ingå i en vikthanteringsplan. Kom ihåg att informationen på den här sajten inte ska ersätta råd från vårdpersonal.

  • Puhl RM & Heuer CA. Obesity Stigma: Important Considerations for Public Health. American Journal of Public Health. 2010;100:6:1019-1028.
  • Freedhoff Y. & Sharma A.M. Best Weight – A practical guide to office-based obesity management. Canadian Obesity Network 2010.