A senior man of African descent is indoors in a hospital room. He is watching his female doctor using a tablet computer. She is explaining a medication schedule to him.

BEHANDLING

Hur behandlas obesitas?

Att hantera obesitas är en livslång process. Det betyder dock inte att det ska vara en ensam resa – längst vägen behövs hjälp och stöd från vården. Via vården utformas en vikthanteringsplan som är speciellt framtagen för den drabbade. Det finns flera olika sätt att behandla obesitas på, oavsett om det gäller beteendeterapi, läkemedel eller bariatrisk kirurgi. Och precis som vid andra kroniska sjukdomar spelar det egna arbetet en viktig roll i obesitas.

”Obesitas är en komplex sjukdom
med många orsaker och det finns
inte en behandlingsmetod som
kommer att fungera för alla.”

- Best Weight, A practical guide to office-based obesity management
(Freedhoff Y. & Sharma A.M. Canadian Obesity Network 2010)

Behandlings-metoder

 

Obesitas kan behandlas på flera olika sätt beroende på var i sin sjukdom man befinner sig. Mat, motion eller annan livsstilsförändring utgör grunden för vårdplanen. Fortskrider sjukdomen kan insättning av läkemedelsbehandling övervägas. Samma sak gäller vid kirurgi.

  • Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation. 2014;24(129):102–138.
  • Praktisk medicin, Sjukdomar, Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/obesitas-adipositas-fetma-overvikt/ [besökt maj 2021]
  • Freedhoff Y, Sharma AM. Best Weight – A practical guide to office-based obesity management. Canadian Obesity Network. 2010.
  • Li M, Cheung B MY. Pharmacotherapy for obesity. Br J Clin Pharmacol. 2009;68(6):804–810.


 

Ladda ner vår patientbroschyr


Vill du ha snabba svar på viktiga frågor om obesitas? 

I den här broschyren har vi samlat allt som är bra att veta om sjukdomen och när det är dags att söka hjälp.