Obesitas är en komplex sjukdom – men att behandla den behöver inte vara det. Utbildade vårdgivare har kunskapen och verktygen för att ta fram en behandlingsplan som fungerar för varje enskild individ.

Många påbörjar sin viktresa utan att göra några större framsteg. Eller så har de kanske precis börjat men är osäkra på vad nästa steg bör vara. I båda fallen saknas ett möte med en engagerad vårdgivare som har utbildats för att behandla obesitas. Tillsammans kan vårdgivare och patient identifiera orsakerna till sjukdomen och eventuella hinder för att hantera den på ett effektivt sätt.

Som patient är det viktigt att man förstår vad man måste göra. Därför kan det vara en god idé att göra anteckningar eller ta med en vän eller familjemedlem till läkarbesöket. För den som är osäker är det viktigt att inte tveka om att be om mer information. Som patient kan man också dela med sig av idéer om hur något kan förbättra behandlingen eller diskutera eventuella problem.

När vårdgivaren börjar lägga upp en plan kan vårdtagarna behöva prata om sin vikthistorik och vad man har gjort för att försöka hantera sin vikt tidigare. Detta eftersom det är viktigt att känna till tidigare och nuvarande hälsotillstånd, liksom de läkemedel som personen tar för närvarande. Man kan också prata om matvanor, sömnmönster, humör och hur det eventuellt har förändrats över tid.

Baserat på vårdtagarens individuella behov är nästa steg att prata om behandlingsalternativ som passar för just den personens situation. Det finns flera olika behandlingsalternativ som man kan få tillgång till via sin vårdgivare. Hälsosam kost, fysisk aktivitet, beteendeterapi, läkemedel och bariatrisk kirurgi är några exempel. En personlig vikthanteringsplan kan komma att omfatta flera olika behandlingar.

”En kombination av behandlingar och tillvägagångssätt som hanterar flera mekanismer i viktreglering är sannolikt det mest effektiva sättet att hantera obesitas.”

– Blaming the Brain for Obesity: Integration of Hedonic and Homeostatic Mechanisms. (Berthoud, Münzberg och Morrison 2017).

En viktminskning på fem procent eller mer kan ha en positiv inverkan på hälsan.

Mål handlar om mer än ett nummer på en skala. Bra mål motivera vårdtagaren att göra förändringar i sin livsstil. Det fungerar bäst när målen är realistiska, hållbara och man kan hålla koll på dem. Tillsammans med en läkare behöver man därför komma överens om hur framgången för sin specifika behandlingsplan ska mätas.

Att förbättra sin hälsa är ett mål, men det finns många andra mål som man kan diskutera med sin läkare. Exempel på dessa kan vara:

  • Att få mer energi
  • Att orka sporta med sina barn
  • Att lätt kunna resa sig från golvet
  • Att minska användningen av smärtstillande eller andra läkemedel
  • Att gå uppför trappan utan att tappa andan

Listan kan göras lång. Det viktiga är att komma ihåg att det är man själv som är experten när det gäller ens eget liv. Vad som får en att må bra och var motivationen finns att hämta vet individen bäst själv. Vi är alla olika och de allra flesta vårdgivarna uppskattar om man är öppen med sina tankar.

Precis som alla andra resor har viktminskning sina upp- och nedgångar. För att lyckas måste man orka med de tuffa delarna och inte ge upp. Här kan läkare hjälpa vårdtagaren att förbereda sig inför de svåra utmaningarna.

Viktplatån är ett vanligt men frustrerande steg i viktresan. Detta är när vikten börjar stabiliseras efter en tid av viktminskning. Viktplatån kan kännas som ett misslyckande men är helt normalt och en del av de flesta - om inte alla - framgångsrika och varaktiga viktminskningar.

En bra dialog med sin läkare är nyckeln till att hitta en ny väg för att övervinna utmaningarna, t.ex. viktplatån. Beroende på de viktmål som satts upp kan läkaren välja att intensifiera behandlingen eller att anpassa behandlingen för att bibehålla den viktminskning som har uppnåtts.

Att hantera obesitas är en livslång process. För många är det en ensam kamp som kan verka ganska hopplös. Men det behöver den inte vara. Fler och fler läkare är pålästa om den senaste forskningen bakom obesitas och har de kunskaper som krävs för att behandla sjukdomen effektivt.

Att hitta rätt läkare att samarbeta med kan vara det första steget för att förbättra hälsa och livskvalitet för den som lever med obesitas.

  • Rekha BK & Aronne LJ. Medical Evaluation of Patients with Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 243-252.
  • Tronieri JS & Wadden TA. Medical Evaluation of Patients with Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 243-252.
  • Hall KD & Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. Medical Clinics of North America 2018; 102(1):183-197.

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.
Läs mer om obesitas

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.