Behandling med läkemedel används som tillägg till livsstilsbehandling. I Sverige finns det tre olika läkemedel för behandling av obesitas. Alla är receptbelagda och två av dem ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket betyder att man själv får betala för dem. Behandlingarna fungerar på olika sätt. Ett preparat gör att kroppen tar upp mindre fett medan det andra minskar aptiten. Det tredje minskar aptiten och ökar mättnadskänslan. 

För att få ett recept på läkemedel för behandling av obesitas behöver man uppfylla vissa kriterier. Antingen ska man ha ett BMI på 30 eller högre, eller ett BMI på 27 eller högre samt följdsjukdomar som typ 2-diabetes eller högt blodtryck. Prata med din läkare eller vårdcentral om du vill veta mer om läkemedelsbehandling för obesitas.

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.
Alt

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.