När man söker vård för obesitas för första gången får man något som kallas livsstilsbehandling. Då hjälper för det mesta en sköterska eller dietist till att förändra ens kost- och motionsvanor.

Små förändringar i hur mycket man rör på sig kan göra stor skillnad för den som lever med obesitas. Det är viktigt att tänka långsiktigt och att öka sin aktivitet stegvis. Målet är 150 minuters fysisk aktivitet i veckan. För att nå dit behöver man hitta aktiviteter som man tycker om och kan fortsätta med över tid.

Med fysisk aktivitet menas alla rörelseformer som ökar energiomsättningen. Det kan antingen vara vardagliga aktiviteter som att promenera eller ta trapporna, eller mer riktad träning som att jogga, simma eller styrketräna.

Visste du att man kan få fysisk aktivitet på recept (FaR) via vården? Det baseras på en rörelseaktivitet som är anpassad efter ens individuella förutsättningar och önskemål.

Hur man äter är viktigare än att bara äta färre kalorier. Att behandla obesitas handlar inte om att hitta en mirakeldiet, utan om att titta på matmönster. Löper man större risk att äta för mycket vid en särskild tidpunkt? Ändras matvanorna när man känner sig trött, stressad eller ledsen? Mättnadskänslan efter att ha ätit kan också variera från person till person. Det beror på att kroppens aptitsignaler rubbar både hunger- och mättnadskänsla hos den som lever med obesitas.

Det finns många psykologiska aspekter när det kommer till att hantera sin vikt. Vid behov kan livsstilsbehandling innefatta beteendeterapi som hjälper till att identifiera mönster som bidrar till att man går upp i vikt. Det kan handla om stora portioner, för många mellanmål eller att äta trots att man inte är hungrig. Terapiformen fokuserar på att förändra dessa mönster för att uppnå långsiktig viktminskning och förbättrad hälsa.

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.
Alt

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.