Måltidsersättningar är produkter med kontrollerade kalorinivåer som innehåller viktiga näringsämnen, vitaminer och mineraler. De är vanligtvis mycket proteinrika och innehåller låga mängder fett och kolhydrater. Måltidsersättningar kan ingå i en dietplan med syfte att begränsa kaloriintaget, som tas fram och övervakas av vården. Då ersätts en eller flera måltider med produkter som ger ett specifikt antal kalorier, till exempel mellan 800 och 1 200 kalorier per dag.

  • Freedhoff Y. & Sharma A.M. Best Weight – A practical guide to office-based obesity management. Canadian Obesity Network 2010.

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.
Alt

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.