Oavsett vilka behandlingsmetoder som utgör din viktbehandlingsplan, kommer viktminskningen vid någon tidpunkt att stanna av och plana ut. Detta kallas för att nå en ”viktplatå”. Det är en oundviklig del av viktresan, oavsett vilka behandlingsmetoder som utgör en viktbehandlingsplan. Många upplever att viktplatån är frustrerande eller ett tecken på misslyckande – men så är inte fallet.

Viktplatån är ett resultat av kroppens anpassning till viktminskningen. Enligt evolutionen är viktminskning inte bra för överlevnad och fortplantning. Så kroppen svarar på viktminskningen genom att gradvis, och ofta omedvetet, öka aptiten och minska energiförbrukningen. Studier har visat att detta kan pågå i åratal. Det är därför inte konstigt att 8 av 10 personer går upp i vikt igen på lång sikt. Detta är ett bevis på att vår biologi ofta har, trots våra bästa avsikter, en egen agenda som skapats under miljontals år av naturligt urval.

Personer som når viktplatån säger ofta: ”Vad är poängen? Detta fungerar inte längre!” eller ”Jag har fastnat” Eftersom mina ansträngningar inte längre ger resultat kan jag lika gärna sluta”.

Men det vi ofta inte inser är att behålla viktnedgången är en stor ansträngning och en enorm prestation hos individen.

Men vad händer om viktnedgången man uppnått inte är tillräcklig för att se förbättringar i sin hälsa eller känna den livskvalitet som man är ute efter? Det viktiga är att varje person är stolt över sina ansträngningar och den beslutsamhet som man har investerat för att ta sig dit man är. Att fortsätta arbetet i samråd med sin läkare för att se om behandlingsmetoden ska intensifieras eller justeras.

  • Vanwormer FM et al. Weight-Loss Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Weight-Loss Clinical Trials with a Minimum 1-Year Follow-Up. J Am Diet Assoc. 2007. 107:1755-1767.
  • Rosenbaum M, Leibel RL. et al. Adaptive thermogenesis in humans. International Journal of Obesity. 2010;34.
  • Hall KD & Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. Medical Clinics of North America 2018; 102(1):183-197.
  • Wadden TA et al. Overview of the Treatment of Obesity in Adults. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018;283-308.

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.
Läs mer om obesitas

Obesitas är inte samma sak som övervikt. Övervikt är ingen sjukdom, men personer med övervikt riskerar att utveckla obesitas.