Alternativ för vikthantering

ARTIKEL

Alternativ för vikthantering

 

Obesitas kan behandlas på flera olika sätt – oavsett om det gäller beteendeterapi, läkemedel eller bariatrisk kirurgi. Vårdgivare kan hjälpa till att utforma en vikthanteringsplan speciellt framtagen för den drabbade genom en kombination av olika behandlingar som fungerar på olika sätt.

Obesitas är en komplex sjukdom med många orsaker. Studier visar att det inte finns en enskild behandlingsstrategi som fungerar för alla patienter.

 

En framgångsrik vikthanteringsplan behöver omfatta en långsiktig strategi som hjälper patienter att minska sin kroppsvikt och förhindra att den ökar igen. Personer som lever med obesitas behöver därför en individuell behandlingsplan.

 

Planen kan omfatta ett antal olika behandlingsalternativ. Och allt eftersom framsteg görs kan olika typer av behandlingar bli mer eller mindre relevanta. Därför ska en vikthanteringsplan anpassas efter varje persons specifika behov, utvecklas och kanske förändras med tiden.

 

Det första steget är att hitta en vårdgivare som har fått utbildning inom obesitas. Fler och fler vårdgivare förstår vetenskapen bakom sjukdomen och hur man behandlar den effektivt. Därför är det viktigt att man som patient inte ger upp utan tar den tid det tar att hitta den rätta hjälpen.

Obesitas är en komplex sjukdom med många
orsaker och det finns inte en
behandlingsmetod som kommer att fungera för alla.

– Best Weight, A practical guide to office-based obesity management
(Freedhoff Y. & Sharma A.M. Canadian Obesity Network 2010).

Här listas några av de vetenskapligt beprövade behandlingsalternativ som vårdgivare har att använda.*

Kost

Kost

Kost

Motion

Motion

Motion

Beteendeterapi

Beteendeterapi

Beteendeterapi

Måltidsersättningar/
lågenergikost

Måltidsersättningar/lågenergikost

Måltidsersättningar/lågenergikost

Läkemedel

Läkemedel

Läkemedel

Bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi

Hitta behandlingar som fungerar för varje enskild individ

 

En vårdgivares uppgift är att hjälpa till att skapa en personlig vikthanteringsplan. Men de kan inte förutsäga hur varje individ ska svara på de olika behandlingar de rekommenderar. Vi är alla olika och det betyder också att vi svarar på behandlingarna individuellt.

 

Därför kan en vårdgivare justera varje vikthanteringsplan längs vägen, beroende på hur kroppen svarar på behandlingen och de specifika hälsobehoven för just den personen.

 
* Vissa behandlingar kan orsaka biverkningar. Denna information ska inte uppfattas som behandlingsråd eller rekommendationer. Rådgör alltid med din vårdgivare om din behandling.
 • Puhl RM & Heuer CA. Obesity Stigma: Important Considerations for Public Health. American Journal of Public Health 2010; 100:6:1019-1028.
 • Freedhoff Y. & Sharma A.M. Best Weight – A practical guide to office-based obesity management. Canadian Obesity Network 2010.
 • Wadden TA et al. Overview of the Treatment of Obesity in Adults. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018;283-308.
 • Kushner RF & Kahan S. The Emerging Field of Obesity Medicine. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018;413-452.
 • Butryn ML, Webb V & Wadden TA. Behavioral treatment of obesity. Psychiatric Clinics 2011; 34(4):841-859.
 • American Association of Clinical Endocrinologists. Empower your health: Guide to physical activity:https://www.empoweryourhealth.org/sites/all/files/EmPower-Physical-Activity-Guide.pdf [hämtad juni 2021].
 • Li M & Cheung BMY. Pharmacotherapy for obesity. British Journal of Clinical. Pharmacology 2009;68:804–810.
 • Stefanidis A & Oldfield BJ. Neuroendocrine mechanisms underlying bariatric surgery: Insights from human studies and animal models. Journal of Neuroendocrinology 2017; 29:e12534.
 • Schmidt JB et al. Effects of RYGB on energy expenditure, appetite and glycaemic control: a randomized controlled clinical trial. International Journal of Obesity 2016; 40:281–290.
 • Xulong S et al. From Genetics and Epigenetics to Precision treatment of obesity: Gastroenterology Report 2017; 5(4):266–270.
 • Vanwormer FM et al. Weight-Loss Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Weight-Loss Clinical Trials with a Minimum 1-Year Follow-Up. J Am Diet Assoc. 2007. 107:1755-1767.
 • Rosenbaum M, Leibel RL. et al. Adaptive thermogenesis in humans. International Journal of Obesity. 2010;34.
 • Hall KD & Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. Medical Clinics of North America 2018; 102(1):183-197.