Gener kan öka risken för obesitas

 

Precis som att en person föds med en viss ögonfärg kan en del personer ha svårigheter att kontrollera sin vikt. Och precis som vi inte beskyller någon för färgen på deras ögon ska vi inte heller beskylla personer som är genetiskt benägna att gå upp i vikt.

 

Några av de första ledtrådarna till länken mellan gener och obesitas kom från en grupp forskare från universitet i Michigan år 1952. De utförde en studie som omfattade 81 tvillingpar.

 

Mätningarna gjorde det möjligt för forskarna att räkna ut hur sannolikt det var att de olika karaktärsdragen hade ärvts från deras föräldrar. Av alla de olika egenskaper som forskarna mätte fann de att kroppsvikt och midjemått hade den högsta nivån av ärftlighet.

 

Många liknande studier har utförts sedan dess, vilka även jämfört tvillingar som inte har vuxit upp tillsammans. Identiska tvillingar hade liknande vikt, oavsett om de har vuxit upp tillsammans eller var för sig. Detta visar genernas genomslagskraft när det gäller kroppsvikt. Sammantaget bevisar dessa resultat att genetik spelar en central roll för obesitas. Vissa studier tyder på att det genetiska bidraget är mellan 40 och 70 procent.

Genetik spelar en central roll för obesitas.
Vissa studier antyder att det genetiska bidraget
är mellan 40–70 %.

 

– The genetics of human obesity (Jill Waalen, 2014).

Geners påverkan på vikten

 

Forskningen pågår fortfarande inom detta område. Men det vi vet är att gener påverkar:

 • Hur mycket mat någon tenderar att äta vid ett visst tillfälle
 • Hur vi reagerar på mättnadskänslan
 • Hur mycket njutning vi får ut av vissa typer av mat
 • Hur mycket energi vi behöver för att driva kroppens grundläggande funktioner
 • Hur och var överskottskalorierna lagras som fett i våra kroppar

 

Miljön har förändrats – inte våra gener

 

En vanlig fråga är hur det då kommer sig att det fanns väldigt få människor med obesitas för hundra år sedan?

 

Våra gener har inte förändrats under de senaste hundra åren. Faktum är att de har varit i stort sett oförändrade under de senaste 50 000 åren. Det som har förändrats är vår miljö. Och precis som vissa av oss utvecklar allergier i vissa miljöer kan även vissa av våra gener aktiveras och förändras av miljön. 

 

Vi lever nu i andra typer av miljöer, med olika typer av stress, mat och teknik. De interagerar med våra gener på ett nytt sätt. Obesitas är en del av resultatet.

 

Så fungerar genetiken

 

Människan kan inte ändra sina gener. Men våra individuella genetiska skillnader kan göra att olika personer befinner sig mer eller mindre i riskzonen för att utveckla obesitas. Ju mer vi vet om våra gener, desto mer information har vi för att fatta välinformerade beslut kring vikthantering. De som är i riskzonen kan till exempel försöka minimera sin exponering för miljöfaktorer som ökar risken för att utveckla obesitas.

 

På grund av individuella genetiska sammansättningar reagerar vi olika på olika typer av behandling. Det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Därför behöver alla mötas av ett individuellt synsätt när det gäller vikthantering.

 • Clark PJ. The heritability of certain anthropometric characters as ascertained from measurements of twins. Am J Hum Cenet 1956; 8:49-54.
 • Waalen J. The genetics of human obesity. Translational Research 2014; 164(4):293–301.
 • Guyenet S. The hungry brain. Outsmarting the instincts that make us overeat. New York:Flatiron 2017.
 • Farooqi IS. Genetics of Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 64-74.
 • Guyenet SJ & Schwartz MW. Regulation of Food Intake, Energy Balance, and Body Fat Mass:Implications for the Pathogenesis and Treatment of Obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2012; 97:745–755.
 • Morris R. Stranger in a strange land: an optimal-environments account of evolutionary mismatch. Synthese 2018;1-26.
 • Qi L. & Cho YA. Gene-environment interaction and obesity; Nutr. Rev. 2008; 66(12):684–694.
 • Bell CG, Walley AJ & Proguel P. The genetics of human obesity. Nature Reviews - Genetics 2005; 6:221-234.
 • Proietto J. Body Weight Regulation. Essential Knowledge to lose weight and keep it off. Xlibris 2016.


 

Ladda ner vår patientbroschyr


Vill du ha snabba svar på viktiga frågor om obesitas? 

I den här broschyren har vi samlat allt som är bra att veta om sjukdomen och när det är dags att söka hjälp.