Hur stress och obesitas hänger ihop

ARTIKEL

Hur stress och obesitas hänger ihop

 

Att känna sig stressad under en längre tid kan förändra aptiten. Det kan i förlängningen öka risken att utveckla obesitas. Att lära sig att hantera stress kan därför hjälpa till att kontrollera vikten.

 

2018 visade en global Gallup-undersökning hur vanligt det är att känna sig stressad. Hela 35 procent av de svarande från 142 länder sa att de känner sig stressade under en stor del av dagen. Stress kan ofta vara kortvarig. Som till exempel att oroa sig över en kommande deadline, något som kan stimulera oss på ett positivt sätt. Men för den som känner sig stressad under en längre tid är det farligt för hälsan. Den som är långvarigt stressad sover inte lika bra och rör sig inte heller lika mycket. Även våra matvanor förändras och vi söker oss till mer ohälsosam mat. Dessa reaktioner på stress kan riskera att vi hamnar i riskzonen för att utveckla obesitas.

35 % säger att de känner sig stressade under
en stor del av dagen.

 

– Gallups Globala undersökning i 142 länder, 2019.

God ohälsosam mat lindrar stressen

 

Stress är en del av kroppens flykt- och kamprespons som har hjälpt oss att överleva farliga situationer i tusentals år. Och normalt sett upplever vi den under korta perioder. Men att känna sig stressad under en stor del av dagen leder till att kroppens försvar ständigt är aktiverat.

 

När detta händer ökas nivåerna av kortisol, ett av de viktigaste hormonerna som är medverkar i den biologiska stressen. En av effekterna av förhöjda kortisolnivåer är ökad aptit. Därför kommer den som känner sig ständigt stressad sannolikt äta mer mat.

 

Och den mat man väljer när man känner sig stressad är inte vilken mat som helst. Forskning har visat att vi då dras till energirik mat. Detta kan bero på att sådana livsmedel kan hjälpa oss att känna en stresslindring. Det är därför det många gånger kallas ”tröstätande”.

 

Så stress gör inte bara att man vill äta mer, utan förändrar även vilken typ av mat man äter. Det kan ses som en förklaring till varför personer som lever med obesitas tenderar att ha högre kortisolnivåer än normalt. Stress innebär också att man riskerar att sova sämre, dricka mer alkohol och röra sig mindre. Allt sammantaget ökar risken för obesitas.

 

Åtgärder för att förhindra stress

 

Det finns flera olika strategier som kan hjälpa till att hantera stressiga situationer och känslor av stress. En rad tips finns samlade i artikeln 8 sätt att hantera stress och övervikt.

  • Gallup. Gallup Global Emotions 2019.
  • American Psychological Association. How stress affects your health: https://www.apa.org/helpcenter/stress [besökt juli 2019].
  • Stults-Kolehmainen MA & Sinha R. The Effects of Stress on Physical Activity and Exercise. Sports Medicine 2014; 44:81-121.
  • Zellner DA et al. Food selection changes under stress. Physiology and Behavior 2006; 87(5):789-793.
  • Valk ES, Savas M & Rossum E. Stress and Obesity: Are There More Susceptible Individuals?Current Obesity Reports 2018; 7:193–203.
  • Forman E & Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based Behavioral Approach - Treatments That Work (Workbook Ed.). New York: Oxford University Press 2016.
  • Harvard Mental Health Letter. Why stress causes people to overeat. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/why-stress-causes-people-to-overeat [Accessed July 2019].


 

Ladda ner vår patientbroschyr


Vill du ha snabba svar på viktiga frågor om obesitas? 

I den här broschyren har vi samlat allt som är bra att veta om sjukdomen och när det är dags att söka hjälp.